Animation

Belyse.no

Ønsker du å ha lyd på i bakgrunnen?

BELYSE.NO

Scroll nedover

Scroll ned

Mange kjemper en kamp du ikke ser.

Kan du vise meg
nye veier å gå?

Som gikk fra prestasjon
til depresjon.

Fanget i mitt eget hode.

Som har blitt en skygge
av meg selv.

Jeg er en av dem

som ikke lenger
ser lyset.

At du ikke hører ropet om hjelp, betyr ikke at det ikke er der.

Et skritt i en ny retning er vanskelig når jeg står vendt samme vei som før.

Derfor kan jeg falle

… igjen.

Når jeg føler
meg alene

er det fint
å ikke VÆRE alene.

Det er ikke alltid
ordene som trøster.

Det kan være tosomheten i
stillheten.

En stillhet   ... en dvale   ... et mørke.

Som kan vare

... og vare.

Men det finnes
løsninger

mot depresjon.

Det vil alltid

finnes veier

å gå.

Dører å åpne.

Viljen min er syk.

Depresjonen er seig.

Og ved rett
tilnærming

over tid

kan depresjonen
gå over.

Hvis vi finner veien
til profesjonell hjelp.

Hvis vi går sammen.

Fordi depresjon
bekjempes
ikke alene.

Storm
Jente som stårSkyggerSkyggenSkygger
Presser vekkJente krymper segTankespinn
Tankespinn
TankespinnLøvbladerGrønn bakkeSammenFlyvende kråkeJenteSkyer
Fallende snø
Snø på bakkeJente liggerSilhoutte liggerSilhoutte legger seg
VårBlomsterSilhoutte reiser segReiser segReiser segStår sammenDør lukketDør halveis åpenDør åpenLyset
Står sammenMennesker som står sammen

Har DU behov for å prate?

BELYSE.NO

– et opplysningsinitiativ fra

  • Referanser
  • 1.Folkehelseinstituttet; Psykisk helse i Norge, 2018 (pdf)
  • 2.Brain structural and functional abnormalities in mood disorders: implications for neurocircuitry models of depression
  • 3.Helsedirektoratet; Voksne med depresjon, nasjonale retningslinjer (pdf)

Illustrasjoner: Ragnhild Løvvold

EM-27265

Scroll ned