Velkommen til Janssen With Me

Velkommen til Janssen With Me

Våre initiativ

Hos Janssen tror vi på å samarbeide med pasienter og helsepersonell.

For oss er samarbeid med pasienter, pårørende og pasientorganisasjoner avgjørende for bedre å kunne forstå og støtte pasientene når det gjelder å håndtere sykdommen. Tidlig kontakt og samarbeid med pasienter, pårørende og omsorgsgivere gir oss viktig kunnskap om hvordan vi kan utvikle nye behandlingsalternativer som gjør hverdagen lettere for pasientene.

Som pasient har man mange rettigheter. En av dem er retten til å medvirke ved gjennomføring av behandling. Vi i Janssen vet at engasjerte pasienter er bedre i stand til å ta informerte beslutninger om egne behandlingsmuligheter og omsorgsbehov.

BELYSE.NO - Om depresjon

Mange kjemper en kamp du ikke ser.

Depresjon og angst er blandt de vanligste lidelsene hos voksne i Norge1. Kampanjen «Belyse» søker å øke oppmerksomheten omkring ulike former for depresjon og hvordan man kan støtte den som rammes.

iCope er et nettbasert verktøy for alle som har kommet i kontakt med, eller ønsker å vite mer om prostatakreft.
iCope.me - Om prostatakreft

Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn i Norge og rammer årlig omkring 5000 menn, i følge tall fra Kreftregisteret. Alle som er berørt av sykdommen kjemper sin egen unike kamp og ingen dag er lik den andre, spesielt hvis sykdommen er blitt uhelbredelig.

iCope er et nettbasert verktøy for alle som ønsker å vite mer om prostatakreft. Her finner du informasjon og ressurser som kan hjelpe deg eller dine kjære til å bedre håndtere livet ditt med prostatakreft.

PAH, Pulmonal arteriell hypertensjon

PAH, Pulmonal arteriell hypertensjon, er en hjerte- og lungesykdom som kan ramme hvem som helst når som helst i livet. Med symptomer som tretthet, tungpust og svimmelhet ligner sykdommen flere andre langt vanligere sykdommer som f.eks. astma og KOLS, noe som gjør at det kan ta lang tid før man får riktig diagnose.