Å Snakke om kreft

Å snakke om kreft

Å bli diagnostisert med kreft skaper ofte en krise. Å snakke om sykdommen er et av de viktigste verktøyene for å holde håpet oppe og for å kunne håndtere situasjonen. Samtaler med nærstående og med helsepersonell kan forbedre din livskvalitet betydelig.

På mange sykehus finnes det støtte- og samtalegrupper hvor du kan møte andre i lignende situasjoner, som kan være givende. Det finnes også en pasientorganisasjon for pasienter med prostatakreft.

Samtaler med helsepersonell

Flere studier har vist at god kommunikasjon mellom helsetjenester og pasient er en viktig del av tilfriskningen.

God kommunikasjon kan føre til:

 • Kunnskap om behandlingen og opplevelse av at det blir lettere å håndtere situasjonen
 • Bedre relasjon til behandlerne.
 • God kunnskap om sykdommen og behandlingsalternativer.
 • God evne til å forholde seg til endringer som oppstår under sykdommen.

I samtale med helsepersonell er det viktig at du sier i fra hvor mye informasjon du ønsker om sykdommen og behandlingen.

Samtale med pårørende

De fleste har både vilje og behov for å snakke om sin tilstand, og ofte er det akkurat det som hjelper den syke til å bedre forstå sin situasjon og komme videre i livet. Noen familier er i stand til å dele frykt, sorg og frustrasjon vedrørende sykdommen uten problemer, mens i andre familier blir samtalen begrenset.

Det er godt å kunne snakke så ærlig som mulig om det som er vanskelig. Samtalesituasjonen skal være trygg og støttende. Det bør være rom for mange ulike følelser, alt fra angst, frykt og sinne til nærhet, håp og kjærlighet.

Tips for samtale med pårørende:

 • Velg noen viktige ting du ønsker å snakke om med dine pårørende.
 • Vær ærlig om dine egne følelser og be dine pårørende være ærlig med sine.
 • Gjør ditt beste for å beskrive følelsene dine.
 • Ikke kjenn på skyld for å vise følelser.
 • Fortell dine nærstående direkte hva de betyr for deg.
 • Ikke nøl med å fortelle dine pårørende at du er bekymret eller redd for fremtiden.

Kreftsykdommer kan i dag behandles godt og flere mennesker blir kurert fra sykdommen. Likevel kan sykdom hos et familiemedlem bety en stor forandring, både for familien og for omgivelsene.

Langvarig sykdom krever mye av alle familiemedlemmer. Relasjoner mellom familiemedlemmer som har vært gode og nære, blir ofte enda sterkere. Samtidig med sykdommen finner man ofte en ny nærhet og livet får kanskje en ny betydning. Hver dag kan ses som en mulighet som man vil dra nytte av.

Slekt og venner er viktige som støtte i tilfriskningen. I vanskelige situasjoner trenger man ikke nødvendigvis ord. Nærvær og nærhet til familiens behov er viktig.

Samtale med pårørende
Å snakke med barn

Å snakke med barn

Det kan føles utfordrende å snakke med barn om vanskelige og triste ting. Å snakke med barn om kreft er derfor en krevende situasjon for mange. En huskeregel er at barn gjerne forstår bedre hvis du bruker et enkelt språk i samtale om kreft. Barn trenger informasjon for å forstå hva som skjer og for å mestre en ny livssituasjon med kreft i familien. De trenger informasjon om sykdommen og hvordan den kan påvirke hverdagen.

Under finner du noen gode råd i samtale med barn:

 • Kontroller din egen uro før du tenker på hvordan du skal formulere deg.
 • Be om hjelp fra helsepersonell, de kan tjene som støtte til samtalen og fortelle deg om sykdommen og behandling slik at et barn forstår.
 • Bruk ordet kreft.
 • Del informasjon om sykdommen basert på barnets forståelsesnivå og ikke basert på alder. Barns evne til å forstå kan være svært variert. For eksempel kan en 5-åring forstå ting som en annen 10-åring ikke forstår i det hele tatt. Derfor er det viktig med jevne mellomrom og sikre at barnet virkelig forstår hva du snakker om.
 • Forbered deg på å forklare det igjen om en stund. Barn kan be deg om å gjenta bestemte ting om igjen. Hvis emnet du skal fortelle om, føles vanskelig for deg, må du kanskje avbryte samtalen. Det er viktig å huske at barn ikke stiller de samme spørsmålene igjen for å irritere, men for å forstå situasjonen bedre. Du bør derfor være rolig og alltid svare likt på spørsmålene.
 • Formidle tro og håp om at medisinen og behandlingen virker.

Selv om det kan oppleves vanskelig, er det viktig å huske på at slike samtaler også kan styrke relasjonen til barna dine.

Å forstå den som er syk

Det er viktig å støtte og hjelpe den som er alvorlig syk. Det kan imidlertid være vanskelig å vite hvordan.

Tips til pårørende

Å støtte og ta vare på noen som har fått kreft er krevende, særlig for de nærmeste pårørende