Behandlingsteam ved prostatakreft

Behandlingsteam ved prostatakreft

Behandling av pasienter med prostatakreft er utført gjennom et bredt samarbeid innen helsevesenet. I tillegg til leger og sykepleiere er også andre yrkesgrupper som er involvert i omsorgsteamet rundt pasienten. Disse inkluderer kuratorer, fysioterapeuter, ernæringsfysiologer og psykologer.

Leger

Leger som behandler prostatakreft er spesialistleger, som onkologer og urologer, som har spesialisert kunnskap om kreftbehandling. Ansvaret for behandling mellom ulike spesialister varierer geografisk og er avhengig av hvilket stadie i kreftbehandlingen man befinner seg i. Kirurger deltar i behandling av prostatakreft som krever kirurgi. Selv psykiatere, som er erfarne med å behandle opplevelsen av sykdom, tretthet og smerte, kan indirekte delta i omsorgen for prostatakreft.

Sykepleiere

Teamet rundt pasienten inkluderer også sykepleiere. Noen sykepleiere har spesialiserte ferdigheter innen prostatakreft. Sykepleieren er ansvarlig for administreringen av legemiddelbehandlingen og tjener også som støtte for pasienten gjennom pleieprosessen. På de fleste avdelinger er det kontaktsykepleiere som har til oppgave å fungere som bindeledd mellom pasienten og ulikt helsepersonell.

Kuratorer

Kuratorer er personer som tilbyr rådgivning om sykdommen, samt støtte til pasient og pårørende.

Fysioterapeuter

Fysioterapeuter er spesialister på rehabilitering og fysikalsk behandling. De hjelper pasienter med områder som berører evne til bevegelse og fysisk aktivitet.

Ernæringsfysiolog

Ernæringsfysiologer er eksperter på ernæring. De gir råd om ernæring og diett ved behov.

Psykologer

Hjelp fra psykologer er vanligvis nødvendig i situasjoner hvor pasienten eller pårørende har spørsmål som angår åndelighet eller det følelsesmessig liv.

Psykiater

En profesjonell støtte i form av en psykiater kan være en god samtalepartner. Nedstemthet og negative tanker kan føre til depresjon. Da trenger man profesjonell hjelp.

De ulike stadier av prostatakreft

De ulike stadiene av prostatakreft, fungerer som en retningslinje for hvilken behandling som passer best for deg

Behandling av prostatakreft

Forskning har ført til store gjennombrudd, og til og med en uhelbredelig prostatakreft sykdom kan behandles og håndteres i lengre perioder