Prostatakreft og seksualitet

Prostatakreft og seksualitet

Seksualitet er en viktig del av livet. Det er imidlertid individuelt og kan ha ulik betydning for enhver. Interessen for seksualitet og betydningen av den varierer også individuelt, og er avhengig av livssituasjonen. For menn er maskulinitet komplekst og påvirkes blant annet av holdningen til ens egen kropp, personlighet, oppdragelse, livserfaringer, livssituasjon, ønsker og forventninger til livet.

Prostata kreft og behandling skaper en ny situasjon i mannens liv, hvor han kan komme til å revurdere sin maskulinitet. Denne prosessen kan være veldig tung. Ofte handler det om å skape et nytt seksuelt selvbilde og samtidig håndtere roller og forventninger i et parforhold.

Kreft, i området rundt kjønnsorganet, kan forårsake usikkerhet om sin egen seksualitet. Kirurgi og medisinsk behandling kan også påvirke den usikkerheten da spørsmål om å bevare maskulinitet, samt evnen til å elske og nyte, er vanlige. Sykdommens påvirkning av maskulinitet oppleves svært forskjellig;, for noen er situasjonen vanskelig, mens andre føler at det ikke er noe problem i det hele tatt. Hvordan man forholder seg til dette kan påvirkes av mannens alder, livssituasjon og holdning til seksualitet og sex før sykdomsutbrudd.

Prostatakreft forekommer hovedsakelig hos eldre menn, som betyr at alder og andre sykdommer også kan ha ført til en reduksjon i seksuell aktivitet. Det er imidlertid også vanlig å være seksuelt aktiv i moden alder. Men selv om hyppigheten er høyere hos eldre menn, kan prostatakreft også ramme yngre. Derfor er det enda viktigere at mannen selv kan bestemme om spørsmål knyttet til sexliv og ereksjonsevne er viktige eller mindre viktige å diskutere.

Behandling av sykdommen påvirker både fysisk og psykisk. Redusert selvtillit er ofte forbundet med sykdommen, og det kan føre til at man ikke vil slippe andre personer nært, enten følelsesmessig eller fysisk. Å tilpasse seg til den nye livssituasjonen tar tid og for noen kan det ta flere måneder eller mer.

Seksualitet, parforhold og samliv kan ofte bli lidende. Det er naturlig at mannens seksuelle lyst reduseres midlertidig. Dette avhenger både av den medisinske behandlingen og på tretthet som den kan forårsake.

I mellomtiden kreves det gjensidig tålmodighet og respekt, forståelse, støtte og kjærlighet.

Prostatakreft og seksualitet
Å snakke om sykdommen er ett av de viktigste verktøy for å holde håpet oppe og for å kunne håndtere situasjonen.
Å snakke om kreft

Å snakke om sykdommen er ett av de viktigste verktøy for å holde håpet oppe og for å kunne håndtere situasjonen.

Tips til pårørende

Å støtte og ta vare på noen som har fått kreft er krevende, særlig for de nærmeste pårørende