Tips til pårørende

Tips til pårørende

Det kan være utfordrende å støtte og ta vare på en som er syk av kreft, spesielt for den nærmeste omgivelsen. En ny type ansvar og konstant omsorg gjør hverdagen til en annen og noen ganger svært krevende. Derfor er det viktig å forstå at støtte kan være nødvendig i hverdagen. Nedenfor presenteres noen forslag som kan være nyttige å vurdere:

Bli med i en støttegruppe

Å få dele dine egne følelser ved å snakke med andre mennesker i en lignende situasjon bidrar vanligvis til å håndtere og behandle situasjonen bedre. En støttegruppe gjør at du føler deg verdsatt og tilbyr et trygt og støttende miljø. Der kan du dele dine egne erfaringer og diskutere utfordringene i rollen, samt positive sider. I tillegg deler gruppen ofte praktisk kunnskap som kan komme til nytte. Støttegrupper tilbys vanligvis av nasjonale og lokale kreftforeninger.


Kreftforeningen tilbyr pårørendestøtte gjennom flere av sine lokale foreninger.

Få kunnskap om sykdommen og behandlingen.

Kunnskap om sykdommen og de tilgjengelige behandlingsalternativene fører gjerne til en bedre forståelse av sykdommens art, samt bedre forutsetninger for å håndtere sykdomsutviklingen. Helsepersonell, både leger og sykepleiere, har lang erfaring og kan gi verdifull informasjon og støtte.


Det hjelper å prate

Å snakke om sykdommen er en av de viktigste måtene å håndtere situasjonen, både for de pårørende og for den syke. Å dele dine egne bekymringer og frykter med syke, helsepersonell eller dine egne venner, hjelper deg med å leve bedre hver dag.


Ta vare på deg selv

Støtte til personen som har kreft, er vanligvis mer effektivt når nærstående også tar bedre vare på seg selv. Som en god venn eller slektning er det bra om du kan opprettholde en positiv holdning til situasjonen. Det kan roe og gi styrke til den som er syk.

Pårørende trenger også støtte, noe som lett blir glemt. En kjæres sykdom kan okkupere en stor del av livet, og pårørende kan uten å merke det trekke seg fra sitt sosiale miljø og personlige forhold. Noen kan også føle at hjelpen fra sitt eget sosiale nettverk har vært bra i begynnelsen av sykdommen, men over tid har de følt seg forlatt.

Å motta hjelp fra andre mennesker er ikke alltid lett. Det er vanlig å glemme sdeg selv og tro at man klarer seg uten hjelp. Kreftbehandlinger er ofte lange og krevende. Det er sannsynlig at pårørende må endre sine egne tidsplaner og ta ansvar for flere oppgaver, som den syke personen ikke nødvendigvis kan gjøre på grunn av sykdommen og behandlingene. Som følge av dette kan pårørende anstrenge seg til det ytterste før de forstår at de ikke lenger kan fortsette. Da er det viktig å innrømme til seg selv og andre i miljøet at du trenger hjelp.

Å snakke om sykdommen er ett av de viktigste verktøy for å holde håpet oppe og for å kunne håndtere situasjonen.
Å snakke om kreft

Å snakke om sykdommen er ett av de viktigste verktøy for å holde håpet oppe og for å kunne håndtere situasjonen.

Å forstå den som er syk

Det er viktig å støtte og hjelpe den som er alvorlig syk. Det kan imidlertid være vanskelig å vite hvordan.