Om prostatakreft

Om prostatakreft

Kreft påvirker den normale delingen av celler i kroppen. Typisk for alle kreftceller er at de ikke adlyder kroppens normale signaler og begynner å dele seg ukontrollert. Kreftcellene kan også ødelegge omkringliggende friskt vev til en viss grad.

Prostatakreft er en tilstand der prostataceller begynner å dele seg abnormt og utvikle kreft. Tilstanden blir stadig vanligere og er en av de hyppigste kreftene hos menn. Omtrent 5000 norske menn blir rammet hvert år.

I dag kjenner vi ikke årsakene til prostatakreft, men det er kjent at testosteron spiller en nøkkelrolle i fremveksten og utviklingen av kreften.

Faktorer som alder, arv, miljø og livsstil ser også ut til å ha betydning for utvikling av kreft.

Prostatakreft kan finnes i kroppen over lang tid uten å gi symptomer. Dersom symptomene utvikler seg, ligner de ofte på symptomene ved godartet prostataforstørrelse. Noen typiske symptomer inkluderer: problemer med å starte vannlating, svak urinstrøm, behov for å presse og urinering tar lang tid, hyppig vannlating, vannlating på natten, vannlatings tvang og eventuelt urinlekkasje, og dermed inkontinens. De første symptomene på prostatakreft kan noen ganger være forårsaket av metastaser, såkalte dattertumorer, hvor ryggsmerter og smerter i skjelettet er markerte symptomer.

I denne videoen snakker kreftlege Andreas Stensvold om bakgrunn, diagnostisering og behandling av prostatakreft.

Han kommer inn på de ulike behandlingene som man tilbys som pasient, og kort om hvordan de fungerer. Han snakker også om ulike former for prostatakreft og hvordan man får sin diagnose.

De ulike stadier av prostatakreft

De ulike stadiene av prostatakreft, fungerer som en retningslinje for hvilken behandling som passer best for deg

Behandling av prostatakreft

Forskning har ført til store gjennombrudd, og til og med en uhelbredelig prostatakreft sykdom kan behandles og håndteres i lengre perioder

Behandlingsteam ved prostatakreft

Både leger og sykepleiere, men også andre yrkesgrupper, er involvert i omsorgsteamet rundt prostatakreft pasienten